Zákazy a obmedzenia

Kontrolu vstupeniek a zaistenie bezpečného priebehu festivalu má na starosti nami najatá bezpečnostná agentúra.

Táto agentúra má okrem iného právo vykonať pri vstupe kontrolu zákazu vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov, medzi ktoré patria:
sklenené nádoby vrátane fliaš, plechovky, horľaviny, zbrane akéhokoľvek druhu, drogy a omamné látky, predmety ohrozujúce bezpečnosť, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, laserové ukazovadlá, magnetofóny, filmové kamery, videokamery (zahŕňa formát XD Cam, Dv, Dv Cam, BetaCam, Super VHS, Super 8...) a profesionálne fotoaparáty.

Do areálu je zakázané vnášať akékoľvek nápoje (vrátane nealkoholických) a jedlo. V areáli je dostatok stánkov s občerstvením.

Fotografovať je povolené výhradne vopred akreditovaným fotografom. Amatérske fotografovanie návštevníkov je povolené, s výnimkou priameho fotografovania vystúpení jednotlivých účinkujúcich.

Akékoľvek natáčanie hudobných vystúpení je prísne zakázané s výnimkou akreditovaných filmových a televíznych štábov.

Stanovanie je povolené na vopred určenom mieste mimo festivalový areál, usporiadateľ neručí za akékoľvek odložené predmety (stany, batohy...).

Parkovanie automobilov je povolené výhradne na určenej odstavnej ploche, táto plocha nie je strážená. Usporiadateľ neručí za akékoľvek odložené predmety.

Do areálu nie je povolený vstup psom.

nájdete nás aj na FacebookuSlovenské hrady letný kultúrny festival

Slovenské hrady Červený Kameň

© Nedomysleno s.r.o. | redakční systém Atlantic | Lira IS, SEO