Pre fotografov

Fotografovanie na festivale je možné len pri dodržaní pravidiel vydaných usporiadateľom. Nahrávanie video a audio záznamov je absolútne zakázané.

Návštevníci budú do festivalového areálu vpustení len s neprofesionálnymi automatickými fotoaparátmi – kompaktmi (bez možnosti výmeny objektívu), ktoré nemôžu byť používané s externým bleskom. Fotografovanie s bleskom je zakázané. Platí absolútny zákaz priameho fotografovania účinkujúcich pri ich vystúpení.

Výnimku tvorí len fotografovanie pre účely fotosúťaže prebiehajúcej na www.ceskeamoravskehrady.cz, ktoré je povolené len v rozmedzí prvých dvoch pesničiek každého koncertu. Toto opatrenie je zavedené z dôvodu zmluvných záväzkov usporiadateľa voči niektorým účinkujúcim a stanovených obmedzení z ich strany.

Bezpečnostná služba do areálu nevpustí nikoho s profesionálnym fotoaparátom (zrkadlovka s objektívom). Tolerované nebudú ani zrkadlovky, ktoré výrobca označil ako polo profesionálne alebo neprofesionálne, kamery alebo nahrávacie zariadenia. Výnimka môže byť udelená len vopred akreditovaným novinárom a fotografom, ktorí získajú predchádzajúci súhlas usporiadateľa či účinkujúcich.

Na vydanie tohto súhlasu nie je akýkoľvek nárok.

Povolený kompakt

 


Zakázaná zrkadlovka

nájdete nás aj na FacebookuSlovenské hrady letný kultúrny festival

Slovenské hrady Červený Kameň

© Nedomysleno s.r.o. | redakční systém Atlantic | Lira IS, SEO